Zbardhet rasti / Kjo mund te jete arsyeja kryesore se pse fluturakja u rre zua ne Zagreb ?!

 

-Piloti ush.tarak në pension, Ivan Selak komentoi rrë.zimin e dr onit sov jetik në Zagreb.Ai pretendoi se, me sa duket, ishte një avion i pro.dhimit rus, Tupolev-141 Striži ose Vitez, i pro.dhuar në vitet 1980.Ai theksoi se nuk ishte një avion luf.tarak në kuptimin që mbante ar.më, por një avion zbulues dhe spiun.Ai theksoi se flu.turakja u rrëzua sepse i kishte mbaruar ka.rburanti.

“Në fakt, mund të kenë mbe.tur disa litra karburant, të cilat motori nuk mund t’i thi.thë nga rezervuari dhe fakti që i ka mbaruar ka.rburanti, shihet nga fakti se nuk ka pasur më zjarr gjatë rë.nies. Po të kishte më shumë karburant, garanti do di.gjej ende në tokë”, tha piloti kroat.Ndryshe, auto.ritetet kroate thane se droni në fjalë nuk kishte cak sul.mi Kroacinë.Sipas tyre, ai fluturoi me një shpejtë.si prej 700 kilometrash në orë dhe kishte kaluar edhe për.mes Hungarisë.

Zbardhet rasti / Kjo mund te jete arsyeja kryesore se pse fluturakja u rre zua ne Zagreb ?! – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *