GJYKATA-AGJENCI-KPK

Në grafin me posht mund t’i referoheni te dhenave te hapura per Lendet ne Gjykata, t’i kategorizoni sipas qyteteve, degeve

TRANSPARENCA DHE LLOGARIDHENIA NE SISTEMIN E DREJTESISE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *