Vuçiq i ‘mbaruar’, Iajm i zi për serbët: Do të ndryshohet rezoIuta 1244, Rusine e Iargojnë nga OKB, Kosova në NATO

 

Aleksandar Vuçiq ka thënë se Serbia do të jetë në per.sion të madh, duke prezantuar një skenar që, si.pas tij, do të obli.gojnë Rusinë të largohet nga OKB-ja dhe ta ndry.shojnë rezolutën 1244.

Vuçiq këtë e ka thënë në një adre.sim për media, duke shtuar se Kosova do të njihet nga NATO, kë.sisoj, si dhe nga pesë shtetet mos-njohëse anëtare të BE-së, ra.portojnë mediet serbe

“Sot në mëngjes përfundova bi.sedimet me zyrtarë evropianë dhe botërorë. Pres që në periu.dhën e ardhshme të ketë disa kur.the politike për Serbinë. E patë që disa në rajon po bëjnë gjithçka për ta rrë.zuar Serbinë. E patë që shqiptarët kanë aplikuan për t’u anë.tarësuar në NATO.

Dhe se ata morën mbështet.jen e Turqisë. Mund të parashikoj se disa nga ini.ciativat e ardhshme do të jenë për.jashtimi i Rusisë nga OKB”, citohet të ketë thënë Vuçiq. Ai më tej tha se edhe do të ketë pre.sion mbi Kinën që të heqë dorë nga Rezo.luta 1244.

“Pastaj vjen njo.hja e të ashtuquajturës Kosovë nga NATO dhe vendet e BE-së që nuk e kanë njo.hur deri më tani. Kjo është ideja e lo.bistëve shqiptarë. Është e mundur apo jo kjo, nuk e për.jashtoj fare këtë mundësi”, deklaroi më tej ai.

Vuçiq i ‘mbaruar’, Iajm i zi për serbët: Do të ndryshohet rezoIuta 1244, Rusine e Iargojnë nga OKB, Kosova në NATO – Online (news426media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *