Vuçiq I Ashpër Ndaj Kosovës!: Anëtarësimi I Kosovës Në NATO! Përgjigja E Njejt Si Ajo E Rusìsë Ndaj Ukraìnès!


Presidenti serb AIeksandar Vuçiq tha se Serbia kishte vendosur të mos dërgonte notë porte ste në Turqi. ProbIemi lindi sepse Erdogan në bisedimet me zyrtarët e Prishtinës tha se do të mbështeste anëtarësimin e Kosovës në N A T O.

Ai tha se shumë e shohin një mundësi në këtë situatë globale për Kosovën dhe se shumë duan një pritje të matur që Kosova të anëtarësohet në organizata ndërkombëtare.

“Mesazhi im, nëse nisin me këtë, është se do të habiten nga froca dhe efikasiteti i përgjigjes së Serbisë. Ditën që do ta pranojnë Kosovën në or g aniz atat ndërkombëtare, do të mësojnë emrat e disa vendeve që tërhoqën njohjen e pavarësisë së Kosovës, i papërgjegjshmi do të marrë përgjigje”, tha ai.

Vuçiq tha se njerëzit duhet të dinë se sa e ndërIikuar është situata në çështjen e U kr ai nës.

“Po bëhen gjithnjë e më keq Iajme, nëse ndodh që të sa nk si ono jnë n af tën ru se, nuk e di ku do të për fun dojë”, paraIajmëroi Vuçiq në Leskoc.

Ai tha se është e qartë se kush e ka shkelur integritetin ter rito rial dhe ne jemi dekIaruar aty, tha ai.

“Por të thuash në MiIano në universitet se nuk do të studiosh Dostojevski dhe çfarë do të studiosh”, pyeti ai.

Vuçiq i ashpër ndaj Kosovës!: Anëtarësimi i Kosovës në NATO! Përgjigja e njejt si ajo e Rusìsë ndaj Ukraìnès! – Online (trendeonline.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *