Tipike për sIIavët”/ Mash truan se do të tërhiqeshin: Fo rcat ruse kapin në befasi Kievin dhe…

 

 

 

-Një zyr tar ame rikan tha për BBC se disa fo rca ruse po lar gohen nga kryeqyteti ukrainas, por nga ana tjetër ata vazhdojnë me su Imet aj rore.“Po, ne kemi parë se rusët kanë filluar të largohen nga Kievi,” tha zyr tari, i cili po fliste në kushte an onimi teti.

“Por ne kemi pak besim në këtë fazë se kjo ose shënon një ndryshim të rëndësishëm ose një tër heqje kuptimplotë.
Rus ët ende po go dasin Kievin me su Ime ajrore. Koha do ta tregojë.”, tha zyr tari.Kujtojmë se tashmë kemi hyrë në muajin e dytë të Iuf tës mes Ru sisë dhe Ukr ainës dhe deri më tani asnjë prej pa lëve nuk është tër hequr.

Tipike për sIIavët”/ Mash truan se do të tërhiqeshin: Fo rcat ruse kapin në befasi Kievin dhe…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *