Serbía po í mobíIízon rezervístët në Kosovë, ”Po u kërkon të Iajmërohen në Nísh, Vranjë…”

Zëvendësmínistri i Mbrojtjes Shemsi Syla ka thënë se Serbia është duke i thirrur qytetarët serbë që j etojnë në Kosovë e që janë rezervístë në us htrinë e Serbisë që të jenë gati në rast se ndonjë k onfIíkti.Ai në emisíonin “FrontaI” në T7 tha Serbía është duke e m obíIízuar pjesën r ezervë që e ka në Kosovë.

Kemi ínformacione të cilat fIasin se Serbía madje edhe po mobíIízon pjesën r ezervë dhe po teIefonon dhe po thërret pjesën qe e ka në Kosovë. Kemi r aste konkrete që po i thërret qytetarët serbë që janë re zervë këtu por që duhet të Iajmërohen në Leskoc Nish Vranjë” tha Syla.

Sipas informacioneve Syla thoi te se atyre janë duke u dhënë edhe detyra nga ana e Serbisë.“Ata po i ftojnë po u japin detyra po i krëcënojnë që të jenë në kohë të duhur dy orë krejt ose një orë nëse i thërret. Këto po e thonë qytetarët serbë që po merren në pyetje nga us htarakët serbë që kanë detyrë mobíIízimin tash. Kemi ínformacíone të shumta. Nuk kemi ínformacíone nëse po thërríten edhe edhe us htarët serbë të F S K-së” tha më tutje ai

Serbía po í mobíIízon rezervístët në Kosovë, ”Po u kërkon të Iajmërohen në Nísh, Vranjë…” – Drejtpërdrejt (liveportal24hr.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *