Serbi Gjen Merr Nuse Në Shqipëri Për 1500 Euro, Por Shikoni Se Si Ia Beri…

 

 

 

 

Serbi gjen Nuse në Shqipëri për 1500 euro, por ajo që i ndodh më pas e lë pa fjalë Një ngj arje e pazakontë r aportohet nga mediat serbe, dhe ku në qendër të saj është një nuse shqiptare.
Sipas një ar tikulli të “Kurir”, një person nga Serbia që po kërkonte nuse shqiptare, kishte paguar plot 1500 euro një agj encie për të ja bërë këtë të m undur.
“Një burrë nga Prokupla ka rënë në k ontakt me një agj enci nga Shqipëria dhe i ka dhënë rreth 1500 euro për t’i gjetur grua.

 

Serbi Gjen merr nuse Në Shqipëri Për 1500 Euro, Por shikoni se si ia beri… – Online (infospostmedia.com)