Sa Mund Të Zgjasë Iu’fta Mes Ukrainës Dhe Rusisë Dhe A Ka Ende Ushtri Rusia Për Të Iu’ftuar ? Boris Johnson Jep Përgjigjet…

Krye ministri i Anglisë Boris Johnson gjatë një konf.erence në Delhi tha se është një mundësi realiste kur u pyet nëse ai paj tohej me inteligjencën që sugjeronte se bo mbardimet ruse të Ukrainës mund të vazh.dojnë deri në fund të vitit të ardhshëm.

Putini ka një ushtri të ma.dhe tha ai. Ai ka një pozi cion shumë të vështirë politik sepse ka bërë një gab.im kata strofik e vetmja mundësi që ai tani ka me të vërtetë është të vazhdojë të përpiqet të për.dorë qasjen e tij të tme rrshme të ashpër të drejtuar nga art.ileria duke u përpjekur të shkat ërrojë ukrainasit.

Krye ministri i Mbretërisë së Bashkuar shton se pa marrë parasysh epër.sinë ushtarake që Vladimir Putin mund të jetë në gjendje të sjellë gjatë muajve të ardh shëm ai nuk do të jetë në gjendje të pushtojë frymën e popu.llit

ukrainas duke iu referuar raporteve të zyr tarëve të inteligjencës perëndimore se Rusia mund ta fitojë Iu ften në Ukrainë Johnson tha se gjëja më e trish.tueshme është se kjo është një mundësi reale, shkruan Sky News.

Sa mund të zgjasë Iu’fta mes Ukrainës dhe Rusisë dhe a ka ende ushtri rusia për të Iu’ftuar ? Boris Johnson jep përgjigjet… – Online (active24news.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *