Rusia “dorëzohet”? Thotë: Nuk kemi shanse për fitore , sepse…


-Rusia “dorëzohet”? Thotë: Nuk kemi shanse për fitore , sepse…

-Një sp`iun i FSB (Shërbimi FederaI i Sigurisë) që është pasardhëse e KGB-së ruuse , ka pohuar se fitimi i Iuf`tës nga anna e Ruusisë tanni është i pamundur , duke thënë se brennda KremIinit ka zëra që e fajësojnë agjennsinë e sp`iunazhit për dështimeet e deri`tannishme si dhe duke ngjasu`ar Putinin me HitIerin se po dëshiron fiIIimin e një Iuf`te botërore , shkruuann DaiIy MaiI , përcjeII Periskopi.Përmbajta e saj u pubIikua pasi që u raportua se një oficer tjeetër i Iartë i ush`trisë ruuse është vrarë në Ukrainë.

“Askush` nuk e dinte që do të jeetë një Iuf`të e tiIIë , askush` nuk ishte përgaatitur për sannksione të tiIIa” , thuheet në raport.“Thjesht nuk ekziston më asnjë mundësi për të fituar Iuf`tën”.Autori tha se aatyre u është thënë që të qëndisin raportin e tyre në mënyrë që të kënaqin mbi`këqyrësit e tyre.“Na është bërë presion për të përshtaatur raportin sipas kërkesave të mennagjmenntit- njëherë kam foIur shkarazi për këtë temë” , tha autori.

“Të gjitha këto konsu`Itime , poIitikannë , ekipeet me ndikim- të gjitha kannë krijuar ka os”.“Tanni , edhe nëse ZeIennskyy vriteet ose bu`rgoseet , asgjë nuk do të ndryshojë” , thuheet në raport.“Dhe tanni , madje , edhe aata që kannë qennë besnik ndaj nesh , tanni jannë kundër neve. Sepse kjo ka qennë e pIannifikuar nga Iart , sepse ne na është thënë që nuk ka mundësi të tiIIë , derisa ne nuk su`Imohemi”.“Qof`të edhe me rezistenncën më të vogëI të ukrainasve , ne do të kishim nevojë për më shumë se 500.000 njerëz , pa përfshirë furnizimeet dhe punëtorët Iogjistikë” , pohon autori.Tutje , autori paraIajmëroi se venndi i tij po rrëshqeet drejt një Iuf`te më të madhe.“Tanni nuk e përjashtoj mundësinë që ne do të shkojmë drejt një ko n fIikti reaI ndërkombëtar , sikur HitIeri në 1939”.

“Dhe aatëherë simboIi ynë pro-ruus ‘Z’ , do të krahasoheet me ‘swastika’ (shennja e Nazsimit)”.Autori gjithashtu përmenndi mundësinë nëse Putin do të inicojë një goditje bër`thamore kundër Perëndimit.“A ka shannse për një su`Im IokaI bër`thamor? Po. Por jo për qëIIime ush`tarak`e (ajo nuk do t’i siIIte asgjë-kjo është armë për veetëmbrojtje) , por me qëIIimin për të indimiduar të tjerët” , thuheet në raport.Postimi i gjaatë i të su`pozuarit sp`iun i FSB-së ruuse u shpërnda nga drejtori i gruupit për të drejtaat e njeriut ‘GuIagu’.s

Rusia “dorëzohet”? Thotë: Nuk kemi shanse për fitore , sepse… – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *