Po behet gati per suI’min e madh ! Rusia jep lajmin e hidhur per te gjithe Ukrainen, ja hapat e rradhes qe do merr…

Reason for Russia-Ukraine War: Explained in 10 simple points - Oneindia News

Më shumë tru pa ruse janë duke u tër.hequr nga periferia e Kievit me qëllimin e vetëm që të synojë ofen sivë të re në rajonin separatist Donbas në lindje të ve.ndit kanë bërë të ditur zyrtarë amerikanë nga Pentagoni. Duke fo lur në kushte anonimiteti ata thanë se dy të tre.tat e batal ioneve ruse që rrethuan Kievin janë tërhequr për në veri pra drejt Bjello.rusisë aleates së Rusisë.

Ata theks uan se besojnë se tërheqja e tru.pave ruse po bëhet për tu ri grupuar dhe furnizuar me ar më me qëllim që të përqen.drojnë lu ftimet dikur tjetër pra në lindje të Ukrainës.

Sinja let janë se rusët po rifokusojnë for.cat nga veriu Mariupoli duke lëvizur drejt Donetskut pra në rajo nin e Donbasit. E një veprim i tillë po ndodh pa.si rusët dështuan të avancojnë drejt krye qytetit të Ukrainës që prej javësh ishte obje.ktiv i sul meve ajrore.

Po behet gati per suI’min e madh ! Rusia jep lajmin e hidhur per te gjithe Ukrainen, ja hapat e rradhes qe do merr… – Online (news426media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *