NUK PRITEJ KJO/ Milaim Zeka habit te gjithe me kete qe zbuloi se cfare do ndodhe brenda Vetevendosjes ?!

-NUK PRITEJ KJO/ Milaim Zeka habit te gjithe me kete qe zbuloi se cfare do ndodhe brenda Vetevendosjes ?!

-Gaze tari, Milaim Zeka, ka the.ne se pese deputete te LVVse pritet te kri jojne nje grup opozitarizmi brenda Vete vendosjes.

Pje se e ketij grupi pri.tet te jete edhe depu.tetja e VV-se, Vasfije Krasniqi, e cila eshte e mbije.tuar e dhu nes sek uale gjate Iu ftes se fundit ne Kos.ove e cila ka patur pakenaqesi te medha me VV-ne dhe krye ministrin Kurti.

Pastaj Milaim Zeka ne emisi.onin Polit iko tha se edhe Lista Guxo do te beje nje lloj opo.zite ku nder VVse.

NUK PRITEJ KJO/ Milaim Zeka habit te gjithe me kete qe zbuloi se cfare do ndodhe brenda Vetevendosjes ?! – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *