NUK PRITEJ KJO/ Cfare po suImon tani Rusia ! Strategjia e rradhes e rusise eshte qe te suImoje keto vende..

 

-Pesë stac ione treni në Ukrainë janë bo mbard uar nga rusët përditës.imin e ka bërë kreu i Heku rudhave të Ukrainës i cili ka dek laruar se pesë staci onet e trenit në Ukrainën qendrore dhe perën.dimore janë bo mbarduar mëngjesin e sotëm.

Alexander Kamyshin tha se nga suI met ka edhe vlkt ima por deri më tani nuk dihet numri i saktë i tyre ai shtoi se të gjitha sul.met ndodhën brenda një ore duke bërë që 16 trena pa sagj erësh janë vonuar.

Pesë st acione hekuru.dhore u bom bard uan gjatë një ore sot në mëngjes mbi 16 trena u vonuan raportohen edhe për vlktima detaje më vonë Rusët vazhdojnë të shkatë.rrojnë infrastrukturën heku rudhore të Ukrainës tha ai. Kjo nuk është hera e parë që sta cionet e trenave janë vënë në shënjes.tër që nga shpë rthimi i lu ftës me Rusinë në fund të shkurtit. Më herët në prill të paktën 50 per sona duke përfshirë pesë fëmijë humben jet.en pasi forcat ruse kryen një suIm me rak eta në një stacion hek urudhor në Kramatorsk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *