Në rast Iu’ftës bërthamore zbulohet streha se ku do të fshihet Joe Biden së bashku me Pentagonin…

 

Push timi rus i Ukrainës ka ngritur që në ditën e parë të lu,ftimeve sërish kërcënimin e lu ftës bërthamore për shkak të mbështetjes së ofruar ndaj vendit të sul.muar nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj perëndimorë.

Ndër sa ndihma e huaj përfshirë pajisjet ushta.rake amerikane për Ukrainën po vjen me shumicë anembanë globit Rusia ri sjellë edhe njëherë në skenë kër.cënimin e ar mëve bërthamore

Ish presi denti rus Dmitry Medvedev para.lajmëroi javën e kaluar për rrezikun e një lu fte bërthamore të plotë në rast të një përpla.sjeje midis Rusisë dhe Perëndimit ndërsa presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë më parë se Rusia e për.dor këtë kër cënim për të shantazhuar botën.

Në këto kushte gaz eta amerikane ka zbuluar strehën e fam.shme për Joe Biden në rast të një lu fte bërthamore megjithëse shumë aspekte të për.gjigjes së SHBAsë ndaj një suImi bër thamor janë sekrete një bunker ë Pennsylvania mund të luajë një rol kyç.

Në rast Iu’ftës bërthamore zbulohet streha se ku do të fshihet Joe Biden së bashku me Pentagonin… – Online (news426media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *