NATO Alarmon: Ushtria serbe për disa orë mundë ta marr Kosovën, keni kujdes

 


Menjëherë në fillim të bisedës, ai ndërpreu Thaçin dhe Mustafo të cilët folën për „marrjen e kontroIlit të ku.firit verior“ dhe kër cën imin e pretenduar të „ag,,resi.onit të madh serb“. Njeriu i parë i NATO-s tha se Prishtina në asnjë mënyrë nuk duhet të imponojë aleancën us htarake perëndimore.

Thaçin dhe Mustafo të cilët folën për „marrjen e kontroIlit të kufirit verior“ dhe kër cën imin e pretenduar të „ag.res,ionit të madh serb“. Njeriu i parë i NATO-s tha se Prishtina në asnjë mënyrë nuk duhet të imponojë aleancën us htar ake perëndimore

NATO Alarmon: Ushtria serbe për disa orë mundë ta marr Kosovën, keni kujdes – My Blog (lajme.icu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *