Ministri Serb Cetniku Vulin : “Deshiroj Qe Kadri Veseli Te Jete Sa Me Larg Meje” – Kur Ta Mesoni Arsyen Pse Do Habiteni

Ministri serb Vulin: Dëshi,roj që Kadri Veseli të jetë sa më larg prej meje.Ministri i Mbrojtjes i Serbisë, Aleksandar Vulin, dekla,roi sot se Prishtina zyrtare nuk dëshiron dialog dhe se ideja e ko rrigjimit të kufijve nuk e gëzon, por beson se është e mundur.“Unë dëshiroj që Kadri Veseli të jetë sa më larg prej meje që është e mun,dur, do të doja që ndërmjet tij dhe meje, ndërmjet neve dhe atyre të ketë një kufi të vendosur mirë dhe të fortë, pasi kur ta kemi, atëherë do të kemi si,guri se paqja do të mbizotërojë” , tha Vulin për televizionin O2, transmetojnë mediat.Vulin ka vënë në dukje se ideja e tij nuk mbësh,tetet nga presidenti i shtetit Aleksandar Vuçiq dhe as nga Qeve,ria e Serbisë.Sipas tij, zgjidhja e çështjes së Kosovës duhet të nënkuptojë të gjithë serbët, pavarësisht se ku jeto,jnë, duke thënë se Serbia nuk ka pretendime te rritor,iale ndaj vendeve të tjera.“Kadri Veseli, një te r,orji st shqiptar, kh,rij,mi neI i padë nu,ar, sigurisht që dëshiron të bëjë gjithçka për të ndërprerë çdo mundësi të dialogut. Kur një ter orji,st shqiptar dëshiron të ndjekë pe naI,isht njerëzit mbi të cilët ka kryer kh,rijme, atëherë kjo nënkupton se kjo botë nuk mund të ekzistojë nëse nuk vendoset drej,tësia”, ishte shprehur Vulin.

 

 

Ministri serb cetniku Vulin : “Deshiroj qe Kadri Veseli te jete sa me larg meje” – Kur ta mesoni arsyen pse do habiteni – Online (news71post.com)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *