Kjo Qfare Ka Ndertuar Shqiptari Nga Kosova Po “Dridh” Serbine / MADE IN KOSOVA

Ndonëse nuk është ndonjë inxhinier i diplomuar, Refki Zogaj nga Bellanica e Malishevës ka arritur të ndërtojë një automjet që u ngjan shumë aut,obl,inda,ve ush,tara,ke.Ndërtimi i aut,oblin,dës, Refki Zogajt i mori një vit kohë.Ai thotë se nuk punoi tërë kohën për ndërtimin e këtij automjeti.Me madhësinë e një xhipi, aut,oblin,da lëviz sikurse ato që ndër,tohen në fabrika që prod.hojnë automjete ush,tara,ke

 

 

Kjo qfare ka ndertuar Shqiptari nga Kosova po “dridh” Serbine / MADE IN KOSOVA – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *