Gazetarja Ukrainase Habitë Gjithë Botën/ Vështirësite Qe Kaluan Kosovarët Janë Të Ngjajshme Me Ne…

Gazetarja Ukrainase habitë gjithë botën/ Vështirësite qe kaluan Kosovarët janë të ngjajshme me ne…

Lyudmilla Makey ka mës uar pak prej historisë së dhimb.shme të Iuf tës së vendit i cili është shndërruar në shtëpi të saj për më shumë se 1 muaj.Megjith atë gjatë qëndrimit të saj këtu gazet.ares ukrainase një lloj shprese i solli njohja e Kosovës së pas Iu ftës Makey vlerëson shumë mik pritjen e kosovarëve për të cilët i ka njof.tuar edhe koleget e saj në Ukrainë ku disa prej të tyre thotë se do ti bash.kohen kësaj njofton Klan Kosova.Per la jmin e plo te kli ko ne re kla men me poshte

 

Gazetarja Ukrainase habitë gjithë botën/ Vështirësite qe kaluan Kosovarët janë të ngjajshme me ne… – Online (infospostmedia.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *