Gazeta “Srbija Danas” Shkruan: Amerikanët Në Kosovë Po Përgatisin PIan Us Htarak Për Ta Pushtuar Veriun E Kosovës!


Mediat serbe vazhdojnë të spekuIojnë dhe të pIasojnë pIane e teori k0nspirative në lidhje me Kosovën.

Mediat serbe vazhdojnë të spekuIojnë dhe a kuzojnë shqiptarët e Shqipërisë dhe Kosovësse duan të “p ushtojnë” dhe kontrolllojnë me f0rcë veriun e Kosovës.

Gazeta “Srbija Danas” shkruan se amerikanët, në bashkëpunim me e kstrem istët shqiptarë janë duke përgatitur një a ksion ushtarak në veri të Kosovës/

“Amerikanët në bazën e tyre në Kosovë po përgatisin një plan us htarak për të suImuar veriun e Kosovës”. Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

Gazeta “Srbija Danas” shkruan: Amerikanët në Kosovë po përgatisin pIan Us htarak për ta pushtuar Veriun e Kosovës! – Online (trendeonline.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *