E PABESUESHME!! Ja gjeja qe po i cmend Serbët/ AIbin Kurti vetmi që ia përplasi në fytyrë KanceIarit Gjerman SchoIz, duke i thene se..

 

-E PABESUESHME!! Ja gjeja qe po i cmend Serbët/ AIbin Kurti vetmi që ia përplasi në fytyrë KanceIarit Gjerman SchoIz, duke i thene se..

-Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në konferencën e përbashkët me kan celarin gjerman, Olaf Sch olz, në Berlin, ka thënë se Kosova ka kryer detyrat e saj për çështjen lib erali zimit të vizave dhe se tani është radha e BE-së ta bëjë të njëjtën.Kurti ka bërë me dije se kërkesën për liber alizmin e viz ave ia ka parashtruar kanc elarit gjermanë gjatë takimit.

“Në korrik bëhen 4 vjet prej se Komi sioni Evropian ka rekom anduar liber alizimin e vizave për Kosovën për herë të dytë dhe ka konstatuar që Kosova i ka plotësuar të gjitha kri teret. Tash është koha të thuhet se mjaft është mjaft dhe kjo çështje të vendoset për vendimmarrje në Kësh illin e B E-së dhe tani është radha që edhe BE ta bëjë të njëjtën”, ka thënë Kurti.

E PABESUESHME!! Ja gjeja qe po i cmend Serbët/ AIbin Kurti vetmi që ia përplasi në fytyrë KanceIarit Gjerman SchoIz, duke i thene se.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *