E FUNDIT/ Aktivistja Serbe hedh posht gjithe genjeshtrat e Serbise, ajo e pranon qe Kosova eshte…

-E FUNDIT/ Aktivistja Serbe hedh posht gjithe genjeshtrat e Serbise, ajo e pranon qe Kosova eshte…

-Akti vistja serbe Natasha Kandiq e cila është edhe drejto.reshë e Fondit për të Drejtën Humanitare ka reaguar lidhur me zgje dhjet që do të mbahen në Serbi Kandiq ka treguar se sa keq qën.dron gjendja me pertendentët për pozitën e presi dentit të Serbisë.

Ajo thotë se as një prej tyre nuk e pra.non realitetin që Kosova është bërë shtet i pavarur që nga viti 1999të ska asnjë kandidat për presi.dent që e pranon realitetin që Kosova është bërë e pa varur që nga viti 1999, shkroi Kandiq.

Tut je ajo shton se të gjithë ata që po garojnë për tu bë.rë president janë kundër anëtarë simit të Serbisë në NATO dhe të gjithë janë kundër ven.dosjes së sanksioneve për Rusinë. E irrituar Kandiq tho të Serbia ka nevo.jë për një komedian.

Të gjithë janë kundër anëtarë simit në NATO të gjithë janë kundër san.ksioneve ndaj Rusisë. Ne kemi nev ojë për një kome.dian ka shkruar Kandiq.

E FUNDIT/ Aktivistja Serbe hedh posht gjithe genjeshtrat e Serbise, ajo e pranon qe Kosova eshte… – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *