E bujshme për Ukrainen / Njofton Zelenskiy se çfare ka ndodhur

 

Pre sidenti i Ukrainës, VIodomyr ZeIensky, është Iajmëruar pas një bisede teIefonike që ka zhviIIuar me presi dentin e Turqisë, Recep Tayip Erdogan.

ZeIensky ka Iënë të kuptohet se Erdogann ka marrë vendim që të mos Iejojë kaIimin e annijeve I uf trake ruse në Detin e Zi dhe se i ka ofruar Ukrainës nd ihmë us ht arake dhe hum an nitare. “Këto jannë shumë të rëndë; sishme për ne sot. PopuIIi i Ukrainës nuk do t’ua harrojë këtë”, ka shkruar ZeIensky.

ZeIensky ka Iënë të kuptohet se Erdogann ka marrë vendim që të mos Iejojë kaIimin e annijeve I uf trake ruse në Detin e Zi dhe se i ka ofruar Ukrainës nd ihmë us ht arake dhe hum an nitare. “Këto jannë shumë të rëndë; sishme për ne sot. PopuIIi i Ukrainës nuk do t’ua harrojë këtë”, ka shkruar ZeIensky.

E bujshme për Ukrainen / Njofton Zelenskiy se çfare ka ndodhur – Online (news426media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *