Dritan Abazoviq Dridh Gjithe Malin E Zi Me Deklaraten E Tij Si Mandatar I Qeverise

Mandatari për qeverinë e re në Mal të Zi, Dritan Abazoviq tha se brenda pak kohësh, in,ici,ati,va për formimin e qeverisë se re do të shk,ojë në parl,ame,nt dhe pret që për pak kohë të fo,rmo,het qeveria e re.Abazoviq përshkruajti gjithë t,raj,ktor,en e ardhjes së tij në po,liti,kë dhe pu,sht,et, por edhe rrë,zi,min e qeverisë së Krivokapiqit, për të cilën tha se ka pasur anë të mira dhe gjëra të cilat i kun,dërsh,ton.“Unë jam shumë i kënaqur me këtë për,fun,dim. Tani kemi mundësi ta krijojmë qev,eri,në dhe do të shohim se çfarë do të ndodh. Por, edhe nëse nuk vjen te kjo gjë, një pr,oc,es, të cilin ne e kemi nisur këtu, ndë,rri,min e ima,z,hit të shqiptarëve, tregimin se shqiptarët mund të udh,ëhe,qin me gjithë in,stit,ucio,net më mirë se të tjerët, ky pro,ces nuk mund të ndalet”, tha Abazoviq.Në një intervistë për KDPolitik.com, ai tha se nëse vjen në po,stin e kryeministrit, do të jetë kryeministër, i cili nuk do të bëjë ku,rrf,arë dallimesh ndë,rmj,et pop,ujve, të cilët jetojnë në Mal të Zi.“Nëse vij në pos,tin e kryeministrit do të jem kryeministër, i cili nuk bën ku,rrf,arë dall,ime,sh ndërmjet popujve, të cilët jet,ojnë në Mal të Zi”, tha Abazoviq, transmeton Klankosova.tv

Dritan Abazoviq dridh gjithe Malin e Zi me deklaraten e tij si mandatar i Qeverise – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *