DHIMBJE E MADHE/ Ndahet Lajm Shume I Hidhur Per Hashim Thacin. E Pabesueshme Se Cfare Ndodhi Ne Keto Momente

Visual search query image

DHIMBJE E MADHE/ Ndahet lajm shume i hidhur per Hashim Thacin. E pabesueshme se cfare ndodhi ne keto momente.Zyra për Pjesëmarrjen e Vik,timave i rekomandon gi,ykatësit që viktimat në rastin e Thaçit e të tjerëve të grupohen në një grup të vetëm.Pra meqe po rekomandohet kjo gje domethene qe jane paraqitur vikt,tima per rastin e Thacit dhe te tjereve.Zyra për Pjesëmarrjen e Vik,timave (ZPV) i ka rekomanduar gi,ykatësit të procedurës paraprake që vi,ktimat në rastin pena,l ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit e Jakup Krasniqit, të grupohen në një grup të vetëm.Për,mes shkresës drejtuar g,ykatësit janë përm,endur disa nga vështirësitë sa i përket akse,sit ndaj vikti,mave, si vështirësitë e mundshme të udhëtimit në Kosovë, udhëtimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, takimi i klie,ntëve nga diaspora, dhe mundësia për të kontaktuar klientët me mënyra të ndryshme të komun,ikimit në rastet kur takimi perso,nal nuk mund të realizohet.Një tjetër person sipas prokuro,rit të specializuar kishte ve,dekur si rezultat i keqtrajtimit në Kukës. Në këtë keqt,rajtim thuhet se kishte marrë pjesë edhe Sabit Geci.Tre persona të tjerë ishin ar,restuar në Rahovec, ata sipas aktaku,zës ishin rrëmbyer nga ushtarët e UÇK-së në shtëpitë e tyre ndërsa nuk ish,in parë më kurrë.

DHIMBJE E MADHE/ Ndahet lajm shume i hidhur per Hashim Thacin. E pabesueshme se cfare ndodhi ne keto momente – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *