Detaji I Jakup Krasniqit Ne Speciale Po Trazon Ujera Ne Gjithe Vendin – Ja Per Qfare Behet Fjale

 

Ish-zëdhënësi i Us,htri,së Çli,rimt,are të Kosovës, Jakup Krasniqi, u shfaq sot më nje kollare un,ike në D,ho,mat e Speci,alizu,ara, ku duhej të deklarohej për an,eks,et e reja të a,ktak,uz,ës.Njeriu që e drejtoi edhe Kuve,ndin e Kosovës, kishte zgjed,hur një kr,ava,te të kuqe, me shumë shq,ipo,nja të zeza në të.Kujtojmë se shq,iponja e zezë në dez,enin e kuq, ka qenë edhe z,emra e emb,lem,ës së UÇK-së.

 

Detaji i Jakup Krasniqit ne Speciale po trazon ujera ne gjithe vendin – ja per qfare behet fjale – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *