Burri ngɑ EIbɑsɑni bën pɑrɑ me ‘thɑsë’ në gjermɑni, ja metodɑ që ka përdorur… (FOTO)

Burri ngɑ EIbɑsɑni bën pɑrɑ me ‘thɑsë’ në gjermɑni, ja metodɑ që ka përdorur… (FOTO)
Si çdo qy tet i Shqipërisë edhe Elbasani ka trad itën e tij të gati mit që e bën të veçan të nga qy tetet e tjera. Një ndër to është “si mitja me bug açe”, tr aditë e cila d aton prej dy shek ujsh .…Ndiqni v1deon për të kuptuar më mirë se për qfarë bëhet fjalë hap market1ngunë që shfaqet menjëher posht kësaj edhe shfaqet v1deo mos e humbi snii…

Burri ngɑ EIbɑsɑni bën pɑrɑ me ‘thɑsë’ në gjermɑni, ja metodɑ që ka përdorur… (FOTO)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *