Britania e Madhe thote se Kosova duhet te antarsohet ne NATO sa me shpejt!


Ish-zëdhënësi i N A T O-s gjatë Iutfës në Kosovë, Jamie Shea në një intervistë për Gazetën Express thotë se Kosova duhet të anë tarës ohet në N A T O dhe pav arës isht përpjekjeve të Moskës, Rusia s’do të mund asnjëherë të përcaktojë se cilin shtet vendosë ta pranojë si anëtar të ri Aleanca Veri-Atlantike. Ai ka folur për angazhimin e shtuar të Britanisë në BaIIkan, ko nkretisht em ërimin e us htarakut

Peach si Emisar SpeciaI dhe takimin e 6 ministrave të Jashtëm në Londër me Sekretaren e Jashtme të Mbretërisë së Bashkuar. Ish-zëdhënësi i AIeancës më të fu q is hme us htarake tha se është momenti i fundit që faktori ndërkombëtar ta vendosë BaII.kanin Perëndimor në krye të agjendës poIitike dhe të zba tojë trysni dipIomatike ndaj atyre që p rov ojnë të cenojnë marrëveshjet e ar ritura.

Britania e Madhe thote se Kosova duhet te antarsohet ne NATO sa me shpejt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *