Bekim Haxhiu Me Nje Lajm Shume Te Madh Per Qytetaret E Kosoves Per Trustin

Nesër është afati i fundit kur Qeveria e Kosovës duhet të kthej përgjigje apo qëndrim rreth Pr,ojek,tlig,jin për pl,otë,simin dhe n,rysh,imin e li,gj,it për Fo,ndet Pe,nsi,ona,le të Kosovës – Trusti Pens,ion,l.Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Bekim Haxhiu, ka filluar ini,cim,in për Pro,jektli,gjin për plotësimin dhe ndryshimin e ligj,it për Fon,det Pen,sion,ale të Kosovës, përmes së cilave qytetarëve iu mund,ësoh,et tër,heqja e mjet,eve nga TRUST-i deri në 30 për qind.Nesër bëhen një muaj prej kur Haxhiu e ka dor,ëz,uar në Qeveri këtë kërkesë dhe akoma ek,ze,ku,tivi nuk i ka kthyer përgjigj apo qëndrim rreth këtij proj,ekt,li,gji.“Pasi të kalon afati 30 ditor që Qeveria ka të drejtë me e dhanë mendimin e saj që do të duhej me e jep mendimin e saj, ajo i bie që deri nesër ka kohë, do me thënë edhe ditën e nesërme ka kohë dhe pasi të kalon afati 30 di,torë, atëherë proj,ekt,ig,ji hy,n në pr,oc,ed,urë parlamentare për miratim”, ka thënë Haxhiu.Haxhiu për Demokracia.com, ka bërë të ditur se tashmë i ka më shumë se 60 vota përfshirë edhe nga deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje.“Unë kam biseduar p,othu,ajse me të gjithë deputetët e Kuvendit edhe të opoz,itës edhe të maz,horancës.Ai tha se do te jene 60 vota pro terhekjes se Trustit.

Bekim Haxhiu me nje lajm shume te madh per Qytetaret e Kosoves per Trustin – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *