BE Vë Në Panik Vuçiqin, Përveç Njohjes Së Kosoves I Vendos Kushtin Tjetër Serbisë


Serbia ndodhet para presioneve gjith një e më të mëdha të zyrtarëve perëndim0r të heq d0rë nga Kosova dhe nga aleatët e saj kryesor.Kështu si shkruan në gazetën kroate “Jutar nji Liist”, një pjesë e rezo Iutës së miratuar mbrëmë në ParIamentiin Evropian kërkohet ndryshimi i pl0të i politikës së ja.shtme të Serbisë dhe har monizimi i i saj mee atë të BE-së.

Në tekstin e rezolutës thuhet se pë rkundër asaj që BE mbetet partneri më i rën dësishëm tregtar i jashtëm i Serbisë, Serbia vazhdon të i jap rëndësi shumë më të madhe raporteve me Kinën dhe Rus.inë, posa çërisht i shihet e madhe presidentit Vuçiq që vazhdon të mbajë raporte të mira me kreun e shtetit kinez Si Gjin pong dhe faktin se e ka quajtur “vëlla”, por edhe raportet tradi.cionaIe të mira me Putinin.

Të për kujt0jmë shkruan gazeta se deputetja e PE-se VioIa fon Kramon hapur në shqyrtimin e raportit për Serbi ka kërkuar njohjen e pavarësisë së Kosovës si kusht për hyrjen e Serbisë në BE, ndërsa tash mund të pyesim a kanë fund kushtet dhe kushtë zimet ndaj Serbisë.

BE vë në panik Vuçiqin, përveç njohjes së Kosoves i vendos kushtin tjetër Serbisë – Online (trendeonline.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *