Baton Haxhiu Është Një Spivn Dhe Tradhetvar I UDBSe Serbise Ai I Tregoi Per Albin Kurtin Se Ai Eshte

Search in sidebar query

Për Baton Haxhiun, prej dy dekadash e më shu,më vazhdon të përflitet si bashkëpunë,tor i ish shefit të shër bimit serb, Ivica Stanishiqi, bashkëpu,nim të cilin e ka pohuar vetë edhe Haxhiu gjatë dëshm,isë së tij në Hagë, së fundi ka dalë në përk,rahje të shkëm,bimit të terr,itoreve me shtetin serb.Ai gj,ithashtu tha per Albin Kurti qe Batoni ka shkruar ne med,iat serbe duke thene.Haxhiu, Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

përmes dy shkrime,ve deri më tani ka bërë thirrje që Serbisë, Kosova t’i dhurojë veri,un e Kosovës. Por, cila ësh,të arsyeja që Baton Haxhiu po e bën një gjë të tillë? A është ai një dorë e zgja,tur e Thaçit dhe Serbisë?Gazeta “Bota sot”, ka biseduar me profes,orin ndërkombë,tar, doktor Enver Bytyçi. Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Baton Haxhiu Është Një Spivn Dhe Tradhetvar I UDBSe Serbise Ai I Tregoi Per Albin Kurtin Se Ai Eshte – New (news372media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *