BALLINA LAJME As Kete Vit Nuk Ka Viza Per Kosoven – E Thote Deputetja E Vetevendosjes

 

 

S,kep,t,icizm,i për liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës po vazhdon edhe pas zgjedhjeve në Francë dhe fitores për mand,atin e dytë të presidentit, Emanuel Macron. Zgjedhjet e seri,shme parlamentare në Francë në muajin qershor dhe he,zit,imi i vendeve të tjera sk,epti,ke të BE-së pritet të pam,undës,ojë larg,im,in e r,egj,imit të vizave nën pre,side,ncën franceze të Këshillit të Evropës.Megjithëse në p,artinë në pu,shtet e shohin si poz,iti,ve fitoren e Macronit, njohësit e pr,oce,eve integ,ruese të BE-së janë në mëd,yshje për lëvizjet po,zitiv,e të tij sa i përket libe,raliz,imit të vizave.Shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari-Lila thotë për KosovaPress se Kosova nuk mund të jetë për,jashtim i pro,jekt,it të Macron për avan,cimi,n e projektit të BE-së.Megjithatë, ajo nuk pranon të flas për af,atet kohore për lib,era,izim,in e vizave, por thotë se shanset më të mëdha dhe reale për lib,eral,izim të vizave janë me Macronin president se sa kun,dë,kand,i,daten e tij.

As kete vit nuk ka viza per Kosoven – e thote Deputetja e Vetevendosjes – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *