Artan Grubi Trondit Gjithe Ballkanin Me Kete Qe Tha Per Kosoven Ne “Open Ballkan”

Zëvendëskryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut, Artan Grubi, ka folur rreth zgj,edhjes së Dritan Abazoviqit si kryeministër i Malit të Zi.Grubi u shpreh i lum,tur me zgjedhjen e Abazoviqit si kryeministër, teksa shtoi se punën do ta ketë të vës,hti,rë, por me ene,rgji,në e tij ai do të sjellë re,zu,ltate të mira.Ai më tej tha se kryeministri shqiptar në krye të Malit të Zi, ka bi,ndje plotësisht të njëjta me ato të Prishtinës zyrtare, Tiranës e Shkupit zyrtar.“B,indjet e tij pol,it,ike dhe ide,ali i tij janë në të,rësi të përp,uth,shme me të mijat, Ramës e Kurtit dhe shp,resoj se bashkërisht do të bëjmë për,pje,kje që ta int,egroj,më të gjithë rajonin në NA,TO e BE”, është shprehur Grubi në “Info Magazine” në Klan Kosova.
Artan Grubi trondit gjithe Ballkanin me kete qe tha per Kosoven ne “Open Ballkan” – Online (news71post.com)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *