Arkeologu Polak Dridhί Gjithë Botën Me Këtë Seκret: Ja Pse Evropa Nuk E Pranon Shqipërinë Në BE


Një arkeolog polak me emrin Pjoter Dicek, një nga më të mirët e Europës, thotë: Në studimet e shumë Albanologëve Europianë e Amerikanë del se Gjuha Shqipe është ndër më të vjetrat në botë dhe më e vjetra e Europës.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Populli shqiptar është diku tek 20 milionë banorë në gjithë botën, dhe kjo nuk mund të pranohet kurrë nga BE. Në qoftë se Shqipëria hyn në BE, ka të drejtë të kërkojë dë msh përblim mbi 50 miliardë euro nga të gjitha shtetet që e kanë dëm.tuar dhe këtë SHBA e di, gjithashtu dhe motivi që e futi në NAT0. Në qoftë se Shqipëria hyn në BE, shumë shtete jo vetëm duhet të ndërrojnë historinë, por do fillojnë të cop.token. Shqipëria është një komb me popullsi në mbi 5 vende të rajonit dhe detyrimisht harta demografike do të ndryshohet, kjo rre.zikon vetë shpër.bërjen e BE. Duke patur popullsinë në moshë më të re në Europë 35-42 vjeç dhe krahun e punës së lirë, në një kohë 20 vjet gati 50% e gjithë industrisë Europiane transferohet në Shqipëri duke rezikuar vetë punën dhe si rrjedhojë do të ketë ten.sione në BE.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Është një nga arkeologët më të mirë në Europë ku ka mbaruar arkeologjinë në Varshavë, speciaIizim në Rusi, masterin në Hamburg dhe pjesëmarrës në gër.mimet e Bosnjës ku dolën piramidat Ilire. Shënim: Këtë informacion me rëndësi të jashtë.zakonshme, të botuar fillimisht në faqen e internetit “BM”, 26 korrik 2021, me titull Pjoter Dicek: “Pse Shqipërinë nuk e duan Europianët në BE?!”, ma dërgoi sot nga Tirana miku im, inxhinieri Frederik Ruço, intelektual i njohur i formatitnacionalist. Normalisht, Presidentit Ilir Meta i takon nderi ta ftojë arkeologun e shquar Pjoter Dicek për një vizitë në vendin tonë dhe ta dekorojë me medaljen më të lartë “Nderi i Kombit”, për të katër të vërtetat e shenjtëruara që ia ka thënë Evropës troç.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Arkeologu polak dridhί gjithë botën me këtë seκret: Ja pse Evropa nuk e pranon Shqipërinë në BE – Online (trendeonline.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *