A eshte eIeminuar me te vertete Fantazma e Kievit / ZbuIohet edhe identiteti i tij..

Search in sidebar query

-A eshte eIeminuar me te vertete Fantazma e Kievit / ZbuIohet edhe identiteti i tij..

-Piloti miste rioz ukrainas i njohur ndryshe si Fant azma e Kievit rapor.tohet se është vr arë në bet ejë ai thuhet se ka rrëzuar disa av ionë rusë. Vde kja e pilotit enigmatik u rapo.rtua nga The Times of London me këtë rast u zbulua për herë të parë edhe identi.teti i tij bëhet fjalë për Major Stepan Tarabalka 29vjeçar baba i një fëmije.

Tarabalka vler ësohet se ka rrëzuar deri në 40 avio.në rusë derisa edhe vetë u god it më 13 mars derisa po Iu ftonte me një numër dë rrmues të for.cave arm ike tha gazeta në Mbret ërinë e Bashkuar.

Siç bëhet e ditur atij iu dha pas vde kjes meda lja kryes.ore e Ukrainës për trim ërinë në Iu ftime Urdhri i Yllit të Artë, me titullin Hero i Ukrainës sipas familjes së tij.

Helmeta dhe syzet e tij gjith çka që u pa nga ai kur zyrt arët ukrainas promo.vuan heroizmin e tij tani do të dalin në ankand në Londër thanë burimet për UK Times deri.sa konfirmuan iden titetin e Tarabalka-s.

A eshte eIeminuar me te vertete Fantazma e Kievit / ZbuIohet edhe identiteti i tij.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *