A e dini! Ky behet shteti i pari ne Evrope qe ka pranuar ta paguaje gazin rus me Rubla te Rusise


Ukraina tha se qën.drimi i Hungarisë se është e gatshme të paguajë me rubla për gazin rus ishte një qën.drim “jomiqë.sor” që shkatërron unitetin e Bashkimit Evropian mbi push. timin rus.“Nëse Hungaria vërtetë dëshiron t’i japë fund luf. tës, ja çfarë duhet të bëjë: të ndalë së shkatë. rruari unitetin e BE-së, të mbështesë san.ksionet e reja kundër Rusisë, të ofrojë mbështetje ush. tarake për Ukrainën dhe të mos krijojë burime të tjera financimi për ma.kinerinë ushtarake ruse. Kurrë nuk është vonë për të dalë në anën e du.hur të historisë”, tha zë.dhënësi i Ministrisë së Jashtme ruse, Oleg Nikolenko.LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK IAMEN ME POSHTE

Hungaria, që ka mbështe.tur sanksionet e BE-së për Rusinë, ka thënë se është e gat.shme të paguajë me rubla për gazin rus, ashtu siç ka kër.kuar presidentin rus, Vla.dimir Putin.Shtetet e Bashki.mit Evropian janë shprehur kundër kësaj kër.kese të Putinit, duke argumentuar se shkelë kon.tratat ekzistuese për furnizim me ener.gjinë ruse.Hungaria po ashtu ka thënë se nuk do të lejojë që te.rritori i saj të përdoret si transit për dërgimin e ar.mëve për Ukrainën, e cila që nga 24 shkurti po për.ballet me agre.sionin rus.

A e dini! Ky behet shteti i pari ne Evrope qe ka pranuar ta paguaje gazin rus me Rubla te Rusise

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *