Zhvillime Te Reja Mbi Rastin E Hashim Thacit – Avokati I Tij Jep Fakte. Po Dridhet Haga

Thaçi kërkon sërish për,jashtimin e Trendafiloves, avo kati jep faktet.Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, përmes avo katit të tij në Hagë, Gregory Keohe, ka kërkuar sërish për,jashtimin e Kryetares së Speciales, Ekaterina Trendafilova, nga funksioni i saj në caktimin e gjh,yqtar ëve të Apelit që do ta kenë në dorë vendimin për lirimin ose jo nga para bu rgi,mi të ish-drejtorit politik të Ush trijsë Çlirimtare të Kosovës.Kërkesa e Keohes është parashtruar më 31 gusht dhe përmban gjithësej 22 faqe me argumente se pse Trendafilova duhet të për,jashtohet nga funksioni i lartë,përmendur. E njëjta kërkesë ka dy konkluzione.

Zhvillime te reja mbi rastin e Hashim Thacit – Avokati i tij jep fakte. Po dridhet Haga – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *