Zbulohen Detaje Te Reja Per Ukshin Hotin Qe Nuk I Kemi Ditur Me Pare – Flet Motra E Tij

“Unë nuk e nënçmoj gjuhën e nënës time”, Ukshin Hoti nuk kish,te pranuar të flasë asnjë gjuhë tjetër në bj urhg përveç shqipes.Motra e Ukshin Hotit, Myrvete Hoti-Kosumi, ka rrëfyer për maI tret,imet që i ishin bërë vëll,ait të saj në bj urh,g nga fo,rcat serbe, raporton Express.E ftuar në emisio,nin Frontal në T7 me Arsim Lanin, ajo ka tre,guar se gjatë kohës sa Ukshin Hoti qënd,ronte në bj urh,g, atyre nuk i ishte lejuar as të fli,snin në gjuhën shqipe.Ndërsa, Hoti-Kosumi ka rrë,fyer se Ukshin Hoti u kishte thënë forca,ve serbe se ai nuk do të flet asnj,ë gjuhë tjetër pos asaj shqipe.“Atje na nda,luan me fol gjuhën shqipe. Unë shkova me dja,lin e tij e bashkëshortin tim. Kur doli ai e ka ngrit dor,ën dhe tha se asnjëherë në jetën time nuk e nën,çmoj gjuhën e nënës time, nuk flas gju,hë tjetër”, ka treguar ajo.Pas kësaj, ajo thotë se ishin kth,yer në shtëpi.

Ndërsa, Ukshin Hoti i kishte kë,rkuar që të mos shk,oj më në bj urh,g.“Ne e ndërprej,tëm vizitën. Ukshini më tha motër mos hajde më. Unë e shi,hja vet në çfarë gjendje ishte, shumë i dob,ët shumë i shqetë,suar”, ka deklaruar ajo.Hoti-Kosumi ka tre,guar se pas kësaj kish,te dëgjuar se Hoti nuk ish,te më në mesin e të gja,llëve.Por që pas vizi,tës që i kishte bërë, e kish,te parë që ai ishte gjall,ë, por në gjen,dje shumë të rëndë.“Jodrejtëpë,rdrejtë më patën thënë se Ukshin Hoti nuk është në mes,in e të gja ll,ëve. Një gazet,are më pat pyet se a kam qen në burg. Unë kam dëgju se kish,in dashtë gazetat me shtyp lajmin se Ukshin Hoti nuk ësh,të në mesin e të gjall,ëve, por kur e kanë kuptu që po shkoj në vizi,të kanë prit se çfarë laj,mi po jap. Unë kur kam shkuar e jam gje,tur gja,llë por në gjendje të rëndë për shk,ak të maI,treti meve”, ka rrëfyer ajo.

Zbulohen detaje te reja per Ukshin Hotin qe nuk i kemi ditur me pare – Flet motra e tij – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *