Vuçiq thotë se dhuratën më të bukur për ditëlindje atij ja kanë bërë fëmijët nga Kosova| “ÇARRTEN” shqiptarët


Pr esidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, d eklaroi se dhuratën më të bukur për di tëlindjen e tij të 51-të e mori nga fëmijët nga Kosova.Në pr ofilin në Inst agram të “Bu ducnostsrbijeav” (E ardhmja e Serbisë), u pu blikuan fotot në të cilën fëmijët nga Graçanica me kostume popullore k ënduan këngën “Ne jemi fëmijët e qiellit”.“Tortën dhe dhu ratat më të b ukura, së bashku me ato nga më të afërmit, më soIIën fëmijët nga Kosova. Këta e ngjëj jetojnë në Graçanicë me prindërit e tyre dhe e duan Serbinë pafundësisht. Faleminderit për këngën e mre kullueshme dhe ze mrën e madhe”, t huhet në p ostim.

Vuçiq thotë se dhuratën më të bukur për ditëlindje atij ja kanë bërë fëmijët nga Kosova| “ÇARRTEN” shqiptarët – My Blog (lajme.icu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *