Vuçiq i ‘mbaruar’, me lajm të zi për serbët: ”Do të ndryshohet rezoIuta 1244, Rusinë e largojnë nga OKB, Kosova në NATO”

Dozvola“ za sjedenje na dvije stolice | Politika | DW | 09.10.2018

 

Aleksandar Vuçiq ka thënë se Serbia do të jetë në per.sion të madh, duke prezantuar një skenar që, si.pas tij, do të obli.gojnë Rusinë të largohet nga OKB-ja dhe ta ndry.shojnë rezolutën 1244.Vuçic.

këtë e ka thënë në një adre.sim për media, duke shtuar se Kosova do të njihet nga NATO, kë.sisoj, si dhe nga pesë shtetet mos-njohëse anëtare të BE-së, ra.portojnë mediet serbe.

“Sot në mëngjes përfundova bi.sedimet me zyrtarë evropianë dhe botërorë. Pres që në periu.dhën e ardhshme të ketë disa kur.the politike për Serbinë. E patë që disa në rajon po bëjnë gjithçka për ta rrë.zuar

Serbinë. E patë që shqiptarët kanë aplikuan për t’u anë.tarësuar në NATO. Dhe se ata morën mbështet.jen e Turqisë. Mund të parashikoj se disa nga ini.ciativat e ardhshme do të jenë për.jashtimi i Rusisë nga OKB”, citohet të ketë thënë Vuçiq.

Ai më tej tha se edhe do të ketë pre.sion mbi Kinën që të heqë dorë nga Rezo.luta 1244.“Pastaj vjen njo.hja e të ashtuquajturës Kosovë nga NATO dhe vendet e BE-së që nuk e kanë njo.hur deri më tani. Kjo është ideja e lo.bistëve shqiptarë. Është e mundur apo jo kjo, nuk e për.jashtoj fare këtë mundësi”, deklaroi më tej ai.

Vuçiq i ‘mbaruar’, me lajm të zi për serbët: ”Do të ndryshohet rezoIuta 1244, Rusinë e largojnë nga OKB, Kosova në NATO” – Online (news426media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *