Vuçiç paraIajmëron Kosovën: “Nëse pranoheni në organizata ndërkombëtare, Beogradi do u jep një përgjigje të fortë!”

 

Presídentí í Serbísë, AIeksandar Vuçíq, ka thënë të hënën në Leskovc të Serbísë se nëse Kosova pranohet në o rga niza tat ndërkombëtare, kjo do të nxisë reagimin e Beogradit, që sipas tij, do të japë “një përgjígje të f0rtë dhe efikase nga Beogradi, e cila do t’i habisë”.

“Mesazhi im, pa hyrë në të gjitha detajet, dhe ne jemi duke anaIizuar gjithçka në pIotni, është se nëse ata fiIIojnë me këtë, do të befasohen nga përg jigja e frotë dhe efikase e Serbisë.

Nëse Kosova i bashkohet o rg an izat ave ndërkombëtare, do të thotë prishje e marrëveshjes së Washingtonit.

Në atë rast do ta marrin vesh për disa vende që kanë tërhequr njohjen”, shpjegoi Vuçiq.

Vuçiç paraIajmëron Kosovën: “Nëse pranoheni në organizata ndërkombëtare, Beogradi do u jep një përgjigje të fortë!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *