Vjen lajm i madh / Kosoves po i kerkohen vetem dy kushte per te hyre ne NATO ! Ja cilat jane ato…

 

 

 

-Vjen lajm i madh / Kosoves po i kerkohen vetem dy kushte per te hyre ne NATO ! Ja cilat jane ato…

-Eks pert i sigurisë Lulzim Peci ka për anëtarë.simin e përshpejtuar të Kosovës në NATO duhet të plotësohen dy kushte. E para sipas drejto rit të KIPREDit mençuria e Qeverise dhe poli.tikës së Kosovës për të prodhuar stabilitet dhe siguri të brend shme për gjithë qytetaret e saj si dhe duke u bërë faktor i paqes dhe sigurisë rajonale për.fshirë këtu edhe projektet strategjike të diver sifikimit të energjisë.Kur se e dyta sipas tij është budallakia eventuale e Ser.bisë për të destabilizuar rajonin me vepra duke rrezi kuar fillimin e kon flikteve të reja të ar matosura.

Vjen lajm i madh / Kosoves po i kerkohen vetem dy kushte per te hyre ne NATO ! Ja cilat jane ato… – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *