Vjen lajm i madh Kosoves po i kerkohen vetem dy kushte per te hyre ne NATO ! Ja cilat jane ato

 

 


Eks pert i sigurisë Lulzim Peci ka për anëtarë.simin e përshpejtuar të Kosovës në NATO duhet të plotësohen dy kushte. E para sipas drejto rit të KIPREDit mençuria e Qeverise dhe poli.tikës së Kosovës për të prodhuar stabilitet dhe siguri të brend shme për gjithë qytetaret e saj si dhe duke u bërë faktor i paqes dhe sigurisë rajonale për.fshirë këtu edhe projektet strategjike të diver sifikimit të energjisë.Hap fotën 5 s ek onda dhe te shfvqen pvmjet

Kur se e dyta sipas tij është budallakia eventuale e Ser.bisë për të destabilizuar rajonin me vepra duke rrezi kuar fillimin e kon flikteve të reja të ar mato,sura.Eks pert i sigurisë Lulzim Peci ka për anëtarë.simin e përshpejtuar të Kosovës në NATO duhet të plotësohen dy kushte. E para sipas drejto rit të KIPREDit mençuria e Qeverise dhe poli.tikës së Kosovës për të prodhuar stabilitet dhe siguri të brend shme për

gjithë qytetaret e saj si dhe duke u bërë faktor i paqes dhe sigurisë rajonale për.fshirë këtu edhe projektet strategjike të diver sifikimit të energjisë. Hap fotën 5 sekonda dhe te shfvqen pvmjet

Vjen lajm i madh Kosoves po i kerkohen vetem dy kushte per te hyre ne NATO ! Ja cilat jane ato – Drejtpërdrejt (liveportal24hr.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *