Vjen Iajm i Madh / Kosovës po i kërkohen vetëm dy kushte për të hyrë në N A T O! A do ti pranojë Qeveria Kurti

Eksperti sigurisë Lulzim Peci ka për anëtarësimin e përshpejtuar të Kosovës në N AT O duhet të plotësohen dy kushte.

E para sipas drejtorit të KIPREDit mençuria e Qeverise dhe politikës së Kosovës për të prodhuar sta bilitet dhe siguri të brendshme për gjithë qytetaret e saj si dhe duke u bërë faktor i paqes dhe sigurisë rajonale për.fshirë këtu edhe projektet strategjike të diversifikimit të energjisë Kur se e dyta sipas tij është budallakia eventuale e Ser.bisë për të destabilizuar rajonin me vepra duke rrezikuar fillimin e kon flikteve të reja të ar matosura.

Eksperti sigurisë Lulzim Peci ka për anëtarë.simin e përshpejtuar të Kosovës në NATO duhet të plotësohen dy kushte.

E para sipas drejto rit të KIPREDit mençuria e Qeverise dhe poli.tikës së Kosovës për të prodhuar stabilitet dhe siguri të brendshme për gjithë qytetaret e saj si dhe duke u bërë faktor i paqes dhe sigurisë rajonale për.fshirë këtu edhe projektet strategjike të diver sifik imit të energjisë.

Vjen Iajm i Madh / Kosovës po i kërkohen vetëm dy kushte për të hyrë në N A T O! A do ti pranojë Qeveria Kurti – Gazetaz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *