Urime Kosove! Sot Evropa i dha godltjen e madhe Vuçiqit dhe Serbisë, Daçiq nuk permbahet dot dhe..

-Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Serbisë që përmes ma save eko nom ike dhe fin anciare të dënoj ag resio nin rus në Ukrainë.Zëdhënësi i BE-së, Peter Stano ka thënë se BE-ja vlerëson qëndrimin e qartë të Serbisë kur bëhet fjalë për mbështetjen e rezolutës së OKB-së që dënon agr esio nin e Rusisë kun dër Ukrainës, por gjithashtu i ka bërë thirrje asaj që të ndërmarrë san ksi one ekonomike.

“Nëse bashkëpunoni me Putinin dhe Kremlinin, nëse u siguroni atyre fin ancim, nëse i ndihmoni të anashkalojnë sanksionet e vendosura nga më shumë se 40 vende, ju po punoni me dikë që vr et njerëzit në Ukrainë dhe shkatërron Ukrainën”, tha Stano.Ai shtoi se Iu fta e Putinit nuk është vetëm një luftë kundër popullit ukrainas, por se është një Iu ftë kun dër lig jit ndërkombëtar dhe një Iuf të kun dër kartës së OK B-së.

Duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarëve në Bruksel për mosharmo nizimin e Serbisë dhe Turqisë me sank sion et e BE-së kun dër Rusisë, zëd hënësi i BE-së përsëriti se obligimi i vendeve kandidate është që gradualisht të harm onizohen me polit ikën dhe vendimet e BE-së në kuadër të Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë të BE-së.

Urime Kosove! Sot Evropa i dha godltjen e madhe Vuçiqit dhe Serbisë, Daçiq nuk permbahet dot dhe.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *