Urime! Kosova ia ‘Bën 8 me 2 ’ sërbis , Albin Kurti refuzon kategorikisht produktin sërb! Qeveria Kurti nis procedurat për Gazsjellësin Amerikan!

 

 

Q.everia e Kosovës ka nisu procedurat për projektin e Gasj.ellësit Ame.rikan.Q.everia e Kosovës e udhëhequr nga Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, e kishte ref.uzuar këtë projekt, duke thënë se nuk ka interes ekonomik.
Madje, Kurti e kun.dershtonte këtë projekt duke e ak.uzuar opozitën për mu.gesë vizioni.Në njoftimin nga Zyra e Kryeministrit të Kosovës bëhet e ditur se një nga tetë nismat që janë miratuar sot në mbledhjen e Q.everisë dhe që lidhen me marrëv.shje ndërkombëtare është edhe projekti i Gasj.ellësit Am.erikan.

“Nisma për neg.ocimin e Marrëv.eshjes së Kredisë në mes të Qe.verisë së Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Am.erikës, të përfaqësuara nga Korporata e Sfidave të Mijëvjeçarit, për projektin “Kompakti i Sf.idave të Mijëvjeçarit”. Marrëv.eshja parasheh shf.rytëzimin e fondeve, në shumën mbi 200 milionë dollarë, për sektorin e energjisë në Republikën e Kosovës”, thuhet në njoftimin e tyre…

Urime! Kosova ia ‘Bën 8 me 2 ’ sërbis , Albin Kurti refuzon kategorikisht produktin sërb! Qeveria Kurti nis procedurat për Gazsjellësin Amerikan! (gazetastar.pw)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *