U Fol Per Nje Marreveshje Te Fshehte Mes Kurtit Dhe Vuçiqit / Ja Cilat Jane Detajet

Visual search query image

Dialogu Kosovë-Serbi me një marrëveshje gjithëpërfshirëse do të përfundojë brenda një afati të caktuar, që sipas zëvendëskryeministrit të Kosovës, Besnik Bislimi për,puthet me man,datin e kryeministrit, Albin Kurti. Por, një profesor universitar në Prishtinë dys,hon se mund të ketë një marrëveshje në hes,ht,je për finalizimin e dialogut nga të gjitha palët, përfshirë edhe Amerikën.Gjatë intervistës në “Përballje” Bislimi tha se afatet kohore për arritje të marrëveshjes janë paraqitur, por ai nuk dha një datë të sakt,ë.Por palës serbe nuk po i pëlqen ky konstatim i ins,tituc,io,neve të Kosovës.Kryenegociatori serb Petar Petkoviq ins,ist,on se nuk ka afate për dialogun.Ai dialogun e lidh me “atë se sa pala kosovare i zbaton marrëveshjet sidomos atë për Asoc,iac,io,nin e komunave serbe”.Mirëpo, profesori universitar Dorajet Imeri dys,hon se mund të ketë një marrëveshje në hesh,tj,e për fianlizimin e dialogut nga të gjitha palët përfshirë edhe Amerikën

“Duket se ka një marrëveshje, pasi nuk është vetëm Qeveria e Kosovës që thotë se duhet të afa,tiz,ohe,t periudha e negoc,imit. E kanë përmendur edhe përf,aqës,ue,sit amerikan se gjatë mandatit të Qeverisë Kurti duhet të përmb,yllen bisedimet me Serbinë. Kon,sid,eroj se mund të ketë një marrëveshje për atë se si duhet të ope,roj,më me kohën në raport me përmbylljen e bisedimeve me Serbinë”, deklaroi për RTV Dukagjinin, Dorajet Imeri.Ai thotë se megjithatë në këtë pro,ces Kosovën po e pe,nali,zo,n zotimi i marrë më parë për Aso,cia,cion,in e Komunave Serbe.“Kosova do të duhet një dijë t’i për,dorë a,rm,ët e s,aj të fo,rta. Por që pozitën nuk e ka të favo,rshm,e në raport me Aso,ci,acioni,n e Komunave serbe. Prandaj themi se ka njëfarë kom,pleks,it,eti në atë se kush çfarë përfaqëson”, deklaroi Imeri.Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë u takun së fu,ndmi gjatë së mërkurës në Bruksel, por që takimi tre,pa,lësh nuk ndodhi pasi që Serbia in,sist,oi që në atë takim të diskutohet për Asociacionin e komunave me shumicë serbe.

U fol per nje marreveshje te fshehte mes Kurtit dhe Vuçiqit / Ja cilat jane detajet – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *