Turqia dridhë gjithë botën, i kthenë shpinën Amerikës dhe Europës / Do të blejë avionë nga Rusia nëse nuk i jep Amerika…


Turqia do të fuqi zojë flotën ajrore dhe për këtë i është drej.tuar Amerikës ku ka kërkuar që ta furnizojë me 40 avionë Iu ftarakë F 16 Block 70 si dhe 80 kompl.ete për avionët turq F-16. Sipas medi ave turke nëse kjo kërkesë e Turqisë do të refu.zohet nga ana e amerikanëve ata do u drejtohen për avionë Iu ftarakë Rusisë për të blerë avionë Su-57.HAP FOTEN 5 SVKONDA DHE TE SHFVAQEN PVMJET EKSKVZlVE

Marrë veshja thuhet se kërkon mir.atim si nga Departamenti i Shtetit ashtu edhe nga Kon gresi i SHBA bashk ëpunimi dhjetëvjeçar i Shteteve të Bash.kuara dhe Turqisë ka parur ulje-ngritje të shumta në vitet e fundit për shkak të shqetë simeve të tilla si mosmarrëveshjet mbi politikën e Sirisë lidhjet e ngushta të Turqisë me Rusinë dhe të dhë.nat e Turqisë për lirinë dhe të drejtat e njeriut.HAP FOTEN 5 SVKONDA DHE TE SHFVAQEN PVMJET EKSKVZlVE

Turqia dridhë gjithë botën, i kthenë shpinën Amerikës dhe Europës / Do të blejë avionë nga Rusia nëse nuk i jep Amerika…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *