Trusti jep njoftimin e shume pritur per te gjithe ata qe kane para ne TRUST ! Ja cfare njoftuan…

 

 

Fon di i Kursimeve Pensionale të Koso.vës ka njoftuar se e ka përmbyllur vitin 2021 me rezultat shumë të kënaq.shëm nga investimet me kthimin bruto në vlerë 227 mili onë euro. Për mes një njoftimi në faqen zyr.tare në Facebook Trusti ka bërë me dije se kjo shifër nomi.nale është më e larta prej themelimit

Këtë vit për pensio nimin e 5,400 përfituesve u pagu.an 68 milionë euro ndërsa prej themelimit janë shpaguar 321 milionë euro për 64 mijë për fitues. Një kohësisht gjatë vitit 2021 për.kundër pan demisë institucioni arriti ti ofroje më shumë se 160 mijë shër.bime fizike në zyrë.

Ndër sa shërbimet tona digjitale vazhduan së avan.cuari me gati 275 mijë kontribuues që kanë llogari në eTrusti dhe me gjith sej 752 mijë e 586 llogari pen.sionale thuhet në njoftimin e TRUSTit.

Trusti jep njoftimin e shume pritur per te gjithe ata qe kane para ne TRUST ! Ja cfare njoftuan… – Online (liteelink.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *