Te gjithe e duartrokasin forte! Zelensky me nje fjalim emocional para deputeteve britanez , vjen me nje kerkese e cila eshte..

 


-Te gjithe e duartrokasin forte! Zelensky me nje fjalim emocional para deputeteve britanez , vjen me nje kerkese e cila eshte..

-Pre.sidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky ka mbajtur një fjalim me video-lidhje para de.putetëve britanikë.
Zelensky para de.putetëve britanikë ka thënë se Ukraina “do të luf.tojë deri në fund”.Duke i bërë je.honë fjalimit të famshëm të Churchill të vitit 1940 ku ai thoshte se”ne do të luf.tojmë edhe në pla.zhe”, Zelensky shtoi:
“Ne do të vazh.dojmë të luf.tojmë për tokën tonë, pavarësisht nga kostoja. Ne do të luf.tojmë në pyje, fusha, brigje dhenë rrugë”.“Ukraina nuk do të dorë.zohet dhe ne nuk do të hum.basim”, shtoi Zelensky.Ai gjithashtu tha se sanksionet janë të mirë.seardhura, por nuk mjaftojnë dhe thotë se du.het të ketë një zonë nda.lim-fluturimi mbi Ukrainë.

Zelen.sky tha se vendimi i GJNP-së për të hetuar Rusinë për krime luf.te u dha atyre shpresë se do të ketë pasoja, por që sipas tij as kjo nuk mjaf.ton.Ai ka krahasuar luf.tën e Ukrainës kundër Rusisë me përpjekjet e Britanisë kundër Gjermanisë na.ziste në Luf.tën e Dytë Botërore.“Ju nuk donit të hum.bisni vendin tuaj kur nazistët donin ta merrnin”, u tha ai de.putetëve.Para se të niste fjalimin, de.putetët britanikë e kanë pritur me duartrokitje shfaq.jen e Zelenskyt në kamerë

Te gjithe e duartrokasin forte! Zelensky me nje fjalim emocional para deputeteve britanez , vjen me nje kerkese e cila eshte.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *