SKANDAL – Ja Çfare Po Iu Imponon Serbia Nxenesve Shqiptarë Qe Te Bejne!! E Papranueshme Kjo Gje Kerkohet Reagimi I Prishtines Dhe Tiranes

Ministri i Arsimit në Serbi kër,kon intonimin e himnit gjatë orës së parë në shkolla, reagon Shaip Kamberi.De,puteti shqiptar në Parlamentin e Serbisë Shaip Kamberi, ka rea,guar ndaj kërkesës së ministrit serb të Arsimit Bozhidar Ruzhiq, i cili ka kër,kuar që në shkolla të intonohet himni i Serbisë gjatë shkolles.Kamberi tha se ob,ligim primat duhet të jetë sigurimi i tek,steve për nxënësit shqiptar në Luginë, trajtimi i bara,bartë në krijimin e kush,teve normale nëpër shkollat shqipe dhe njohja së dip,lomave.Ai theksoi se nuk do të be,fasohej nëse vendimi i radhës të jetë vendosja e fotografisë së auto,kratit Vuçiq nëpër shkolla e pse jo edhe uni,formimi i nxënësve me fanellat e SNS.“Ministri paska harruar se obligimi i tij primar ndaj fëmijve, para im,ponimit të dëgjimit të himnit, është sigurimi i tekst,eve për nxënësit shqiptarë të Luginës së Preshevës, trajtimi i bara,bartë në krijimin e kushteve normale nëpër shkolla shqipe dhe njoh,ja e diplomave”.“Nuk do të befasohem nëse vendimi i Juaj i radhës të jetë vendos,ja e fotografisë së auto,kratit Vuçiq nëpër shkolla, e pse jo edhe uniform,imi i nxënësve me fa,nellat e SNS”

SKANDAL – Ja çfare po iu imponon serbia nxenesve shqiptarë qe te bejne!! E papranueshme kjo gje kerkohet reagimi i Prishtines dhe Tiranes – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *