Shtetet e Bashkuara te Amerikes te ‘palekundshem’ ne Qendrimin e tyre per Kosoven – ja perkrahja e madhe qe po dridh Ballkanin

Këshilltari i Departamentit të Shtetit i SHBA-së, Derek Chollet, ka di,skut,uar për dialogun Kosovë-Serbi me kryeministrin Albin Kurtin.Ai ka thënë se pr,ogr,esi në dialog është çe,lësi i Kosovës drejt të ardhmes evropiane.“Ishte kën,aqësi ta takoja kryeministrin e Kosovës Kurtin dje për të di,sku,tuar prio,ritete,t e përb,ashkët,a, duke pë,rfsh,irë për,parimin në dialogun Kosovë-Serbi, çelësi për të ard,hmen evropiane të Kosovës”, shkroi ai në Twitter.Chollet falënderoi Kosovën për pritjen e refu,gja,tëve afg,anë dhe përsëriti “përkushtimin e pr,erë të SHBA-së për sovr,anit,et,in dhe in,egri,tet,in terr,ito,rial të Kosovës”.Kurti ka qëndruar për disa ditë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku fillimisht pati shkuar me presidentin Vjosa Osmani atje për të marrë pjesë në cer,emon,inë mo,rto,re të ish-sekretares amerikane, Madeleine Albright, me f,tesën e familjes së saj.Në SHBA, Osmani dhe Kurti kanë tak,uar edhe se,kret,arin e Shtetit, Antony Blinken.

Shtetet e Bashkuara te Amerikes te ‘palekundshem’ ne Qendrimin e tyre per Kosoven – ja perkrahja e madhe qe po dridh Ballkanin – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *